Exempel: CasinoEuro och deras webbdesign

casinoeuroSom ni säkert förstått nu så är det målgruppsanpassning och enkelhet som vi håller som de absolut viktigaste komponenterna när man utformar en sida, men det finns andra delar som också bidrar till ett helhetsintryck som lämnar besökare nöjda och glada. Det handlar mycket om att effektivisera sitt användande av yta och några som verkligen lyckats med det är CasinoEuro.com. Genom en mycket enkel design lyckas de lyfta fram sina främsta punkter på ett bra sätt, inte enbart genom stiligt utformade länkar utan också genom ett tydligt centrerat innehåll.

Färgerna är också mycket sparsamt använda i CasinoEuros webbdesign, vilket är en mycket bra egenskap hos ett spelbolag. Ofta brukar det kunna vara så att det är mycket animationer och färgexplosioner i dessa sammanhang, men där står CasinoEuro ut från mängden, de använder i princip bara två färger – gult och blått. Det blir inte på något sätt svårt för människor att se vad det är som är viktigt och vill man veta mer om de olika delar som CasinoEuro har på sina sidor är det också mycket lätt att navigera sig vidare.

Alla världens spelbolag har mycket att se upp till när man jämför med CasinoEuro. Det finns en inbyggd enkelhet och en tydlig kundmedvetenhet. Att fokusera sina ytor på att ge kunderna precis det som de vill ha är en framträdande egenskap hos spelbolaget och sidans utformning pressar inte människor ifrån den, snarare bjuder det in sina besökare till att utforska, undersöka och lära sig mer, vilket CasinoEuro levererar. De sätter det viktigaste i första rummet och låter människor ta reda på det som de vill veta, precis som det ska vara.

Exempel: Betssons online casino

betssonGivetvis kommer vi inte att lämna er utan exempel på vad vi tycker är bra utformade och uppbyggda sidor. Några som verkligen verkar ha läst igenom alla våra ovanstående punkter är Betsson. Här handlar det om att hantera och strukturera mängder av olika information. Samtidigt ska man kunna förpacka det på ett sätt som gör det lika lättförståeligt för en ny besökare som en van. Betssons online casino är ett utmärkt exempel på det, eftersom att de inte tummar på det enkla och konkreta.

Att utveckla sidor som på ett bra sätt uppfyller alla de krav som vi har på webbplatser är en konst, en konst som inte många lever upp till. Som viktigaste punkt tycker vi att målgruppsanpassningen är. Då handlar det både om utformning på webbplatsen och själva innehållet, och på den fronten så levererar verkligen Betsson. I deras online casino kan man verkligen se hur välbyggt det hela är och pålitligheten är tydlig. Pålitlighet är en mycket viktig faktor för spelsidor, eftersom människor behöver kunna lita på att sidan levererar som de ska och faktiskt kan ta hand om människors känsliga uppgifter och pengar. Det känns verkligen bekvämt och tryggt att spela onlinespel hos Betsson.

Att samtidigt ha en välutvecklad programvara är också väldigt viktigt i dessa sammanhang och online casinot på Betsson ger oss verkligen ett bra intryck även här. Det är lättnavigerat, tydligt och simpelt, utan att för den delen bli slätstruket och tråkigt. Vi rekommenderar er därför att spana in vad Betsson lyckats med och kan erbjuda, för det är ovanligt inom världen av spelsajter.

Regel 9 – Målgruppsanpassning

wwwDet kanske allra viktigaste att ha i åtanke när du väl bestämmer dig för att utveckla en hemsida kommer alltid att vara målgruppsanpassningen. Det kanske låter lite märkligt att man i webbdesign måste tänka målgrupp, men det är extremt viktigt, precis lika viktigt som det budskap som du lyfter fram. Det är alltså grundläggande information som du måste ha för att din sida ska bli effektiv och uppskattad av dem som den är riktad till. Om du exempelvis har en sida för bröllopsklänningar eller en sida för motorcross kommer dessa sidor att se helt annorlunda ut just på grund av att målgrupperna är helt annorlunda. Sidan måste anpassas till de som ska läsa den, annars kommer det vara helt bortkastat att överhuvudtaget ha en sida.

Samma sak gäller för myndighetsbaserade sidor. Där finns det inget utrymme för effekter och speciella animationer på grund av att en sida om en myndighet alltid ska klassas som professionell. Det handlar då om att ge ett tydligt, stadigt och pålitligt intryck och skulle man sväva ut med olika ingredienser så får dessa värden sig en törn. Denna koppling mellan form och målgruppsanpassning är alltså det första som ni måste sätta er med och bestämma. Först när det är klart så kan ni börja gå in på de andra regler som vi har här på sidan. Det är mycket oklokt att börja med en blank sida där man först och främst fokuserar på innehållet. Ramen måste sättas och formas för att budskapet och innehållet sedan ska kunna ges en korrekt form och känsla.

Regel 8 – Välarbetade ytor

html5Det här är en punkt som måste övervägas noga, för nu börjar vi komma in på detaljnivåer som är viktiga att ha i åtanke. Det handlar om att försöka få sitt innehåll på sidan att se levande ut och då gäller det att tygla sig, för det handlar inte alls om att vräka på med effekter och animeringar, snarare göra subtila förändringar som gör sidan mer dynamiskt och naturlig. Problemet med en dataskärm är att den består av pixlar, vilka i sig är helt oberoende av varandra då varje pixel lever sitt egna liv. Det är samverkan mellan dessa pixlar som tillslut skapar mönster, former, texter och bilder. En pixel är fyrkantig, vilket i sin tur innebär att man är begränsad.

En webbplats kommer aldrig att kunna se ut som en bild eller målning som du ritar på ett papper. Papper är något helt annat än pixlar och former och mönster är betydligt lättare att få till på ett papper. Dessutom består ett papper av olika nyanser som på ett annorlunda sätt reflekterar de färger som finns på pappret. På en skärm finns inte dessa dynamiska nyanser vilket gör att det finns en risk för att sidan kommer att se livlös och stel ut.

Det går att motverka detta. De block och ytor som sidan består av går att skapa med tonade ytor, vilket ger ett mer levande intryck av sidan. Om man dessutom blandar in svaga skuggor, små rundningar och annat småpill så bidrar detta till att sidan blir mer behaglig att titta på. Vräk dock inte på med för mycket, för det motverkar då istället bara syftet.

Regel 7 – Stor och liten text

Hur man skriver text och hur texten ser ut har förändrats ganska betydligt de senaste åren och skiljer sig mycket från hur man en gång skrev. Tidigare så handlade det mycket om att hålla sig till ganska små typsnitt, där inte heller rubrikerna var speciellt stora eller utmärkande. Det var tiden då webbsidorna var svårlästa och man fick verkligen grotta ner sig för att kunna läsa alls, till och med skriva ut texten ifråga för att få ett bra sammanhang kring det hela.

Idag så har det istället blivit så att det är rubrikerna som fått de största av utseenden. Det är väldigt vanligt att det är rubrikerna, plus ingresserna, som getts betydligt större storlek. Det beror delvis på att man fått betydligt större ytor att arbeta med, men också för att man mer och mer börjar tänka användarvänlighet. Genom stor text så har man också färre tecken att använda sig av när det gäller rent skriven text, vilket tvingar skribenten att hålla sig kort och koncis, vilket i sin tur skapar möjligheten för ett mer tydligt och rakt budskap.

Rubrikerna och ingresserna kommer genom sin korthet och sin storlek jobba för dig istället för emot dig. Det är en textutveckling som på ett bättre sätt skapar balans i den kommunikation du vill få till på din webbplats. Dessutom ökar du innehållet som är relevant på sidan när då låter texten ta plats, vilket skapar en effektiv och bra struktur. Det du säger och skriver är det som hamnar i fokus, precis som det ska vara. Du eller dina besökare behöver inte bekymra sig om att texten kommer vara oläsbar, med stora storlekar och korta meningar kommer budskapet att gå fram, alla gånger.

Regel 6 – Använda ytor effektivt

phpDin webbplats ska såklart representera ditt företag och ditt budskap. Det absolut viktigaste att föra fram är då det som faktiskt är viktigt. Här handlar det om att minimera användandet av extravaganser, helt enkelt för att det aldrig kommer att behövas. Dessutom fyller de inget syfte, förutom kanske för din egen smak. Men ni skapar inte sidan för er skull, den skapas för era besökares och era potentiella kunders skull och därför är det helt oviktigt vilka små effekter och extra saker som ni lägger till. De har helt enkelt ingen effekt, det är ert budskap som ska göra det arbetet.

Man brukar kunna dela in en sida i två olika delar när det kommer till hur man använder den ytan man har. Dels så är det antalet pixlar som används för att föra fram budskapet, dels är det de pixlar som används enbart för effekters skull, alltså komponenter som inte för fram ett budskap. Ju högre del av er sida som består av pixlar som för fram det ni har att säga, desto mer effektiv kommer er webbplats att vara i att förmedla just detta.

Det är alldeles för vanligt idag med sidor som fylls med väldigt onödiga skuggningar, linjer och ramar i olika nivåer. Visst kan man känna att sidan är bombastisk och häftig, men samtidigt tar den delen styrka ifrån det som faktiskt ska sägas. Man slösar alltså bort besökarens uppmärksamhet på effekter, när man egentligen hade velat att besökarens intresse hamnade i det man har att säga.

Regel 5 – Lätt att hitta

Det kan låta ganska självklart men faktum är att många sidor inte alls tänker på denna punkt ur ett besökarmässigt perspektiv. Det handlar snarare om att det är en själv som upplever att det är mycket lätt att hitta på sidan, man vet helt enkelt vad man letar efter och förstår samtidigt innebörden av hur de olika menyerna hänger ihop med varandra. Det gör inte den vanlige besökaren. Personen i fråga behöver hjälp med lättförståeliga menyer och logiska vägar för att ta reda på det som man är ute efter.

Navigationen på en webbplats behöver därför vara väldigt lätt att hitta, att förstå sig på och att den är möjlig att nå. Här är det viktigt att markera på ett tydligt sätt olika aspekter av sidan, använd exempelvis tydliga menylänkar där färger och storlek är bra verktyg att använda sig av. Markera också vilka delar av sidan som är länkar, gärna genom text då det är enklare att uppfatta. Länkar är det lika viktigt att vara tydlig och konsekvent med, annars förvirrar det bara. Så länge du på ett tydligt sätt markerar vad det är som är länk ifrån sidan så är du säker.

De flesta sidor har dessutom undermenyer som leder till andra sidor på webbplatsen. Dessa är minst lika viktiga att hålla tydliga och konkreta, allt för att undvika missförstånd. Visa hela tiden för din besökare vart på sidan personen befinner sig så den vet var den kommer ifrån och därmed också vet vilka vägar den ska undvika om den inte hittar rätt.

Regel 4 – Tydligt sidhuvud

En stark och tydlig inledning vill de allra flesta ha, oavsett vilket sammanhang man än befinner sig i och det finns en anledning till det. Att börja något på ett stort och utmärkande sätt är alltid en fördel, för det drar uppmärksamhet till sig och får människor att bli nyfikna. Ett stort och tydligt sidhuvud är något som idag är väldigt populärt bland webbdesigners och det ser ut som att det växer hela tiden då fler börjar uppmärksamma fördelarna med det.

Idag utvecklas bildskärmarna och dess upplösningar extremt mycket, vilket innebär att själva ytan som finns att laborera med för utvecklare blivit än större, något som de har tagit tillvara på. I sidhuvudet ska det absolut viktigaste finnas. Det är där logotypen ska finnas, alltså varumärket, och sidhuvudet ska skapa en balans till hela övriga sidan. Det ska här bli tydligt vilka det är som är avsändaren som ligger bakom webbplatsen.

Ett sidhuvud berättar var sidan börjar. Allt som kommer efter ska på något sätt kunna knytas till sidhuvudet. Det går också att experimentera med sidhuvudet, i olika små effekter, men lämna aldrig tanken på att det enklaste är det bästa. Som ni säkert har märkt i ert surfade så har de allra flesta sidor en horisontell menyrad i anslutning till sidhuvudet. Den kan antingen ligga ovan sidhuvudet eller under det, det spelar inte så stor roll, dock anses det bättre att ha menyraden under för att inte täcka eventuella budskap i sidhuvudet. Sidhuvudet är också platsen där webbsidans centrala funktioner ska finnas.